logo
MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605, MH.(India)
logo

Gondwana University, Gadchiroli

MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605,MH.(India)

Election PortalImportant Links

 

Nominations Forms Valid/Invalid List

Sr. No   Nomination Paper Type Download
1 प्रवर्ग (प्राचार्य) Constituency u/s 28(2)(o) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016 Download
2 प्रवर्ग (व्यवस्थापन प्रतिनिधी) (Constituency u/s 28(2)(p) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
3 प्रवर्ग (अध्यापक) (Constituency u/s 28(2)(r) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
4 प्रवर्ग (विद्यापीठ अध्यापक) (Constituency u/s 28(2)(s) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
5 प्रवर्ग (अध्यापक) विद्यापारीषद (Constituency u/s 32(3)(g) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
6 प्रवर्ग (विभाग प्रमुख) (Constituency u/s 40(2)(c) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016)  
    Science and Technology Download
    Commerce and Management Download
    Humanities Download
    Interdisciplinary Studies Download
7 पंजीकृत पदवीधर मतदार संघ (Constituency u/s 28(2)(t) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
 
विविध प्राधीकरणाच्या निर्वाचन गटातून कोणतेही नामांकन अर्ज प्राप्त न झालेली यादी डाउनलोड करण्यासाठी येथे click करा.
 
मा. कुलगुरू महोदयांकडे प्राप्त झालेल्या अपिलाच्या सुनावणी नंतरची वैध नामांकन अर्जाची यादी. (२०/११/२०१७)
 
Sr. No Nomination Paper Type Download
1 प्रवर्ग (प्राचार्य) Constituency u/s 28(2)(o) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016 Download
2 प्रवर्ग (व्यवस्थापन प्रतिनिधी) (Constituency u/s 28(2)(p) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
3 प्रवर्ग (अध्यापक) (Constituency u/s 28(2)(r) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
4 प्रवर्ग (विद्यापीठ अध्यापक) (Constituency u/s 28(2)(s) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
5 प्रवर्ग (अध्यापक) विद्यापारीषद (Constituency u/s 32(3)(g) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
6 प्रवर्ग (विभाग प्रमुख) (Constituency u/s 40(2)(c) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
    Science and Technology Download
    Commerce and Management Download
    Humanities Download
    Interdisciplinary Studies Download
7 पंजीकृत पदवीधर मतदार संघ (Constituency u/s 28(2)(t) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download

 

उमेदवारी अर्ज परत घेतल्यानंतरची अंतिम यादी (२२/११/२०१७) 
Sr. No   Nomination Paper Type Download
1 प्रवर्ग (प्राचार्य) Constituency u/s 28(2)(o) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016 Download
2 प्रवर्ग (व्यवस्थापन प्रतिनिधी) (Constituency u/s 28(2)(p) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
3 प्रवर्ग (अध्यापक) (Constituency u/s 28(2)(r) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
4 प्रवर्ग (विद्यापीठ अध्यापक) (Constituency u/s 28(2)(s) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
5 प्रवर्ग (अध्यापक) विद्यापारीषद (Constituency u/s 28(2)(s) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download
6 प्रवर्ग (विभाग प्रमुख) (Constituency u/s 40(2)(c) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016)  
    Science and Technology Download
    Commerce and Management Download
    Humanities Download
    Interdisciplinary Studies Download
7 पंजीकृत पदवीधर मतदार संघ (Constituency u/s 28(2)(t) of the Maharashtra Public Universities Act, 2016) Download

 


mysql_ close()