logo
MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605, MH.(India)
logo

Gondwana University, Gadchiroli

MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605,MH.(India)

NEWSशहीद जवानांच्या/पोलिसांच्या विधवांना व पाल्यांना मोफत शिक्षण देण्याबाबत.

Date : 14-03-2019

Attachment : EstaSect 140319.pdf