logo
MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605, MH.(India)
logo

Gondwana University, Gadchiroli

MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605,MH.(India)

BC CELL DepartmentImportant Links


Shri. DINESH J. NAROTE
(Department Head)

महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या बिंदू नामावल्या प्रमाणित करणे. तांत्रिक स्वरूपाचे विद्याथी , शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती संकलन व सर्वेक्षण करून माहिती अद्यावत ठेवणे.

 

Download Department Head Biodata

 
News